Download hier onze franchisebrochure

Dank voor je aanvraag! 

Download HIER de brochure

Je ontvangt hem ook per e-mail.

 

Mocht jouw interesse na het lezen van de brochure geprikkeld zijn, laten we dan met elkaar in gesprek gaan, als volgende stap in het oriëntatieproces.

Want er is heel veel meer te vertellen.

Dit is in grote lijnen ons wervingsproces:

STAP 1. EERSTE KENNISMAKING (TELEFONISCH)

Deze stap is een eerste kennismakingsgesprek, om je gegevens vast te leggen en om een aantal basisvragen te beantwoorden over je eventuele geschiktheid. Je hebt dan al onze franchisebrochure ontvangen en ‘links’ naar een aantal video’s.

Na dit eerste gesprek ontvang je een volgende e- mail met aanvullende informatie. In een tweede gesprek zullen we ingaan op wat je van de informatie tot dan toe vindt en of er voldoende aanknopingspunten zijn om verder te gaan.

Een business coaching bedrijf als ActionCOACH is niet voor iedereen geschikt en we willen er zeker van zijn dat je een goed begrip hebt van jouw mogelijkheden om te slagen voordat je veel meer tijd investeert in je oriëntatie op ActionCOACH.

STAP 2: DERDE GESPREK (PERSOONLIJK)

Na het tweede gesprek zullen we je nog een aantal informatieve video’s toesturen, mede ter voorbereiding op het persoonlijke gesprek. We zullen je ook vragen een vertrouwelijkheidsverklaring te ondertekenen en een aanmeldingsformulier in te vullen dat ons verder helpt je geschiktheid te beoordelen en om jou te helpen een aantal belangrijke aspecten van deze mogelijk nieuwe carrièrestap af te wegen. In dit derde gesprek zullen we detailinformatie met je delen over onze programma’s en systemen en hoe de franchise echt werkt. Je zult een goed beeld krijgen van het businessmodel.

STAP 3: ‘DISCOVERY DAY’ (MET PARTNER) EN ‘TOOL BOX TOUR’

Gedurende deze dag geven we je inzage in een aantal tools en concepten die je als coach gebruikt om de bedrijfsresultaten bij jouw klanten drastisch te verbeteren, waarbij we je voorbeelden geven van wat we in de praktijk doen bij het coachen van ondernemers. We gaan met je in detail door het coaching systeem en ons uitgebreide intranet. Je hebt de gelegenheid om al je vragen beantwoord te krijgen. Na deze dag zou je voldoende informatie moeten hebben om de beslissing te nemen of onze franchise voor jou de juiste keuze is, of niet. Wij zullen van onze kant ook jou feedback geven over jouw geschiktheid naar onze inschatting. De volgende stap is jouw Due Diligence.

STAP 4: DUE DILIGENCE

Dit is jouw kans om met andere ActionCOACHes te spreken om jezelf een goed beeld te vormen van de dagelijkse praktijk en om je eigen beeld te valideren. Je kan – en moet – ze alle vragen stellen die je hebt zodat je goed begrijpt wat er voor nodig is om succesvol te zijn in deze business, gezien vanuit hun perspectief. Dit zal je helpen om het beeld dat je van ons hebt nog scherper te krijgen en te toetsen of het klopt bij het beeld dat je tot dan toe had, en om goed onderbouwde beslissing te nemen of franchisepartner worden van ActionCOACH voor jou de juiste beslissing is. In deze fase ga je ook aan de slag met je concept business plan.

STAP 5: AFRONDEND GESPREK EN BESLISSING

Bespreken van de uitkomsten van je due diligence, businessplan en overige nog openstaande punten. Indien het van beide zijden een ‘GO’ volgen de formaliteiten van het tekenen van de overeenkomst en de financiële afwikkeling.

STAP 6: PRE-TRAINING EN PLANNEN VAN JE ACTIONCOACH START-TRAINING.

Je zult onmiddellijk starten met je pre-training proces en je voorbereiding voor de 10-daagse ActionCOACH Induction Training. We zien graag dat je een vliegende start maakt als onze nieuwe franchisepartner en dat je zo snel mogelijk jouw doelen bereikt. We zullen je ondersteunen bij elke stap, door jou te coachen, net zoals jij met jouw klanten gaat  werken.

Meer weten over ActionCOACH? Bekijk dan eens www.actioncoach.com/franchise of neem contact met ons op!

Bel 06-463 63 096 of e-mail nederland@actioncoach.com

 

    business coach worden

 

Partners

Partner Partner Partner Partner